Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn ghi lại một số hình ảnh của sự kiện.
Chủ tịch nước vui mừng khi nghe Chủ tịch hội doanh nhân trẻ Việt Nam - Mai Hữu Tín, Chủ tịch hội Liên hiệp

Thanh niên Việt Nam - Phan Văn Mãi báo cáo kết quả 20 năm Phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam và

10 năm Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe nguyện vọng và cởi mở trò chuyện, động viên các doanh nghiệp

khắc phục khó khăn, đưa kinh tế đất nước ngày một đi lên.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp về cơ chế chính sách....
Các doanh nhân trẻ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và nêu nhiều đề xuất để phát triển doanh nghiệp,

phát triển nền kinh tế với Chủ tịch nước
Chủ tịch hội doanh nhân trẻ Việt Nam - Mai Hữu Tín tặng biểu tượng Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam cho Chủ tịch nước


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà lưu niệm cho Hội doanh nhân trẻ Việt NamCác doanh nhân trẻ lắng nghe những lời động viên, chia sẻ cởi mở của Chủ tịch nước


Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại tiền sảnh Phủ Chủ tịch..

Theo Chí Cường (Báo Đầu tư)