INVESTMENT CORPORATION

   Tài Liệu

Cương lĩnh của Công ty Johnson & Johnson

Johnson & Johnson là một công ty dược phẩm, thiết bị y tế và đóng gói hàng hóa tiêu dùng của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1886. Công ty được liệt kê vào danh sách 500 công ty hàng đầu của Fortunes. Unigroup xin giới thiệu đến độc giả Cương lĩnh của Công ty Johnson & Johnson được ấn hành năm 1943. Đây là một tuyên ngôn đẹp dẫn dắt các giá trị của một doanh nghiệp khổng lồ như Johnson & Johnson qua hàng trăm năm. Chúng ta cũng nên hiểu rằng một công ty muốn phát triển lớn và bền vững cần duy trì được những giá trị cốt lõi mà mọi người dựa vào đó để thực hiện mọi quyết định.

CƯƠNG LĨNH CỦA CÔNG TY JOHNSON & JOHNSON 

Dịch từ "Johnson & Johnson Credo"

Người dịch: Mai Hữu Tín, Nguyễn Thị Tuyết Mai 


Chúng tôi tin rằng trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi là với các bác sĩ, y tá và bệnh nhân, với những người mẹ, người cha và tất cả những ai sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để đáp ứng nhu cầu của họ, mọi việc chúng tôi làm đều phải đạt chất lượng cao. Chúng tôi phải không ngừng cố gắng giảm bớt chi phí nhằm duy trì mức giá hợp lý. Đơn đặt hàng của khách phải được phục vụ nhanh chóng và chính xác. Các nhà cung ứng và nhà phân phối của chúng tôi phải có cơ hội tạo ra lợi nhuận công bằng.

Chúng tôi có trách nhiệm với nhân viên của mình, những anh chị đang làm việc với chúng tôi trên khắp thế giới. Mỗi người đều phải được xem là một cá nhân độc lập. Chúng tôi phải tôn trọng phẩm giá và nhìn nhận công lao của họ. Họ phải có cảm giác yên tâm trong công việc. Tiền lương phải công bằng và thoả đáng, và điều kiện làm việc phải đảm bảo sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn. Chúng tôi phải quan tâm tìm cách giúp nhân viên hoàn thành các trách nhiệm gia đình của họ. Người lao động phải được tự do đề xuất ý kiến cũng như khiếu nại. Những nhân viên đạt chuẩn phải có cơ hội như nhau trong việc làm, phát triển và thăng tiến. Chúng tôi phải có một ban giám đốc đủ năng lực, và hành động của họ phải chính đáng và phù hợp với luân thường đạo lý.

Chúng tôi có trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc cũng như với cộng đồng thế giới. Chúng tôi phải là những công dân tốt - hỗ trợ những việc tốt, việc từ thiện và trả thuế công bằng. Chúng tôi phải cổ vũ cho các tiến bộ dân sự, cho hệ thống y tế và giáo dục tốt hơn. Chúng tôi phải bảo dưỡng tốt những tài sản mà chúng tôi được quyền sử dụng, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Trách nhiệm cuối cùng của chúng tôi là với các cổ đông. Việc kinh doanh phải tạo ra lợi nhuận tốt. Chúng tôi phải thử nghiệm các ý tưởng mới. Phải liên tục nghiên cứu, phát triển các chương trình sáng tạo và khắc phục những sai lầm. Phải mua thiết bị mới, cung cấp những tiện nghi mới và đưa ra các sản phẩm mới. Phải tạo dự phòng cho những lúc khó khăn. Khi chúng tôi hoạt động dựa theo những nguyên tắc này, các cổ đông sẽ thu được lợi nhuận hợp lý.