INVESTMENT CORPORATION

   Tài Liệu

9 bước để thành công trong thương mại điện tử

1. LÀM RÕ CƠ HỘI: Xem xét sức mạnh thương hiệu, lưu lượng truy cập web, tỉ lệ chuyển đổi (từ xem đến mua), các vấn đề về giá bán trực tuyến, thành công của đối thủ, các cơ hội về công cụ tìm kiếm & tác động công nghệ.

2. CÂN NHẮC MÔ HÌNH KINH DOANH: Xác định xem năng lực nào bạn sẽ tự quản lý và năng lực nào cần thuê ngoài.

3. CHỌN HƯỚNG ĐẦU TƯ PHẦN MỀM: Quyết định giải pháp nào hiệu quả hơn giữa mua bản quyền hay thuê bản quyền (hosting service).

4. ĐƠN GIẢN HOÁ CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP: Nhận diện cách giảm thiểu số lượng công cụ và hệ thống phần mềm.

5. KiỂM TRA PHẦN MỀM: So sánh và đối chiếu ít nhất hai lựa chọn khác nhau về phần mềm.

6. CÂN NHẮC ĐỐI TÁC: Chọn một đối tác triển khai hiểu về lập trình phần mềm và có thể xử lý các vấn đề phát sinh khác của thương mại điện tử như (thương hiệu, nội dung, tiếp thị).

7. HÌNH THÀNH TẦM NHÌN: Lập thứ tự ưu tiên các yêu cầu, thiết lập chiến lược thuê ngoài và phát triển một kế hoạch 3 năm cho xây dựng thương hiệu, phát triển web, sáng tạo nội dung và tăng lượng truy cập.

8. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG: Phải thật linh hoạt – liên tục xác định lại các việc cần ưu tiên hàng đầu và tập trung xây dựng những việc quan trọng nhất trước.

9. ĂN MỪNG… GỌN! Tạo một quy trình đo lường, quản lý và nâng cao mọi phương diện liên tục.

 

Nguồn: www.hansondodge.com

Unigroup phiên dịch