INVESTMENT CORPORATION

   Tin Khác

10 phát ngôn kinh tế ấn tượng nhất năm 2015
Năm 2015 đã chứng kiến những phát ngôn thú vị liên quan đến các vấn đề kinh tế. Ban biên tập VietnamFinance đã lựa chọn 10 phát ngôn sau đây để cùng bạn đọc nhìn lại năm 2015 qua ý kiến của các nhân vật nổi tiếng hiện nay.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Vietnam Finance