INVESTMENT CORPORATION

     Contact

  U&I INVESTMENT CORPORATION (UNIGROUP)
  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 475  - Fax: (+84 274) 3 816 460
  Email: bichntn@unigroup.com.vn 
  Website: www.unigroup.com.vn


  U&I LOGISTICS CORPORATION (UNILOG)
  D6 street, Nam Tan Uyen Industrial Park, Tan Uyen district, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 653 805/6/7/8/9 -  Fax: (+84 274) 3 816 486
  Website: www.unilogistics.vn


  U&I AUDITING COMPANY LIMITED (UNIAUDIT)
  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 289 - Fax: (+84 274) 3 816 291
  Email: uniaudit@unigroup.com.vn
  Website: www.auditing.vn


  U&I CRAFTS COMPANY LIMITED (UNICRAFT)
  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 475 - Fax: (+84 274) 3 816 470
  Email: unicraftsld@unigroup.com.vn


  U&I REALTY CORPORATION (UNIREAL)
  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 476 - Fax: (+84 274) 3 816 460
  Email: ngocvd-realty@unigroup.com.vn  


  U&I CONSTRUCTION CORPORATION (UNICONS)

  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 284 - Fax: (+84 274) 3 816 285

  Email: contact@uniconstruction.com.vn  

  Website: www.uniconstruction.com.vn  

  U&I AGRICULTURE CORPORATION (UNIFARM)
  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 475 - Fax: (+84 274) 3 816 460

  Website: www.unifarm.vn  


  VIET HOME CORPORATION (VHOME)

  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 816 473 - Fax: (+84 274) 3 816 470

  U&I TRANSPORT CORPORATION (UNITRANS)
  U&I Building, No.158, Ngo Gia Tu street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam
  Tel: (+84 274) 3 711 170 - Fax: (+84 274) 3 711 171
  Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.

  Tên của bạn:


  Điện thoại:

  Địa chỉ email:

  Nội dung
  Nhập mã xác nhận (*):