INVESTMENT CORPORATION

   Tài Chính

Công ty TNHH Kiểm toán U&I

 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kiểm toán, kế toán cho doanh nghiệp, cung cấp phần mềm kế toán. Lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực.

Văn phòng Bình Dương
Địa chỉ: Toà nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 816 289  Fax: 0274 3 816 291
Email: info@uniaudit.vn 
Website: www.uniaudit.vn 

Văn phòng Tp Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Toà nhà Fosco, 40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 028 3526 0103        Fax: 028 3526 0104
Email: info@uniaudit.vn 

Văn phòng Hà Nội        

Địa chỉ: Tòa nhà Thành Đông, 132  Kim Mã, Ba Đình, TP Hà Nội

ĐT: 04 3 730 90 30 - Fax: 04 3 730 90 29              


Người đại diện: Ông Phạm Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc 
Công ty TNHH Kế toán U&I

 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán. Cung cấp phần mềm kế toán. Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính, thuế, nhân sự, đầu tư và quản trị doanh nghiệp
Địa chỉ: Toà nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 816 289  Fax: 0274 3 816 291
Email: info@uniaudit.vn 
Website: www.uniaudit.vn 
Người đại diện: Ông Trương Thanh Giảng  - Giám đốc

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Bình Dương

 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ thẩm định giá
Địa chỉ: Toà nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự,phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3816 289  Fax: 0274 3816 291
Người đại diện: Ông Mai Thanh Bình - Tổng giám đốc

Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Đại lý thuế Bình Dương

 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ làm thủ tục về thuế
Địa chỉ: Toà nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3816 289  Fax: 0274 3816 291
Người đại diện: Ông Nguyễn Bá Khoa - Giám đốc

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Sài Gòn

 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kế toán và Tư vấn thuế cho doanh nghiệp
Địa chỉ: Toà nhà Fosco, 40 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 028 3526 0103        Fax: 028 3526 0104
Người đại diện: Ông Phạm Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Công ty Cổ Phần Quản lý quỹ Hùng Việt

 

Ngành nghề kinh doanh: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3820 0835      Fax: 028 3820 0836
Email: info@hvcapital.vn
Website: www.hvcapital.vn
Người đại diện: Ông Trần Văn Trọng - Tổng giám đốc