INVESTMENT CORPORATION

   Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ U&I (UNIGROUP)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 475 nhánh 567 - Fax: (0274) 3 816 460
Email: bichntn@unigroup.com.vn  
Website: www.unigroup.com.vn 


CÔNG TY CỔ PHẦN U&I LOGISTICS (UNILOG)
Đường D6, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (0274) - 3 653 805/6/7/8/9 -  Fax: (0274) - 3 816 486
Email: info@unilogistics.vn
Website: www.unilogistics.vn


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN U&I (UNIAUDIT)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 289 - Fax: (0274) 3 816 291
Email: uniaudit@unigroup.com.vn
Website: www.auditing.vn


CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ U&I (UNICRAFT)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 475 - Fax: (0274) 3 816 470
Email: unicraftsld@unigroup.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN U&I (UNIREAL)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 476 - Fax: (0274) 3 816 460
Email: unirealld@unigroup.com.vn


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG U&I (UNICONS)

Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 284 - Fax: (0274) 3 816 285
Email: contact
@uniconstruction.com.vn
Website: www.uniconstruction.com.vn      

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP U&I (UNIFARM)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 473 / (0274) 3 816 475 / (0274) 3 816 476 - Fax: (0274) 3 816 460
Website: www.unifarm.vn   


CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT (VHOME)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 816 473 - Fax: (0274) 3 816 470


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI U&I (UNITRANS)
Tòa nhà U&I, số 158, Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (0274) 3 711 170 - Fax: (0274) 3 711 171
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.

Tên của bạn:


Điện thoại:

Địa chỉ email:

Nội dung
Nhập mã xác nhận (*):