INVESTMENT CORPORATION

   Nhân Sự

U&I tin rằng con người là tài sản lớn nhất của công ty và không ngừng tìm tòi, bồi dưỡng, tạo điều kiện để người lao động của công ty lớn lên cùng sự phát triển của công ty. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp luôn mở rộng với tất cả mọi người. Hầu hết đội ngũ quản lý cao cấp nhất của U&I trưởng thành từ những nhân viên cấp thấp. Quan hệ gia đình, bạn bè không phải là những yếu tố được xem xét trong đánh giá và sử dụng nhân sự.