INVESTMENT CORPORATION

   Văn Hoá Doanh Nghiệp U&I

U&I phấn đấu là một công dân doanh nghiệp tốt đồng thời là nơi mà người lao động cảm thấy như ở nhà của mình. Khả năng chuyên môn, tinh thần đồng đội và sự cống hiến được đánh giá cao hơn học vị, chức tước và thâm niên.