INVESTMENT CORPORATION

   Khách Hàng

Chúng tôi hiểu rõ những thử thách đối với nhiệm vụ đề ra, sẽ là bất khả thi nếu không có sự góp sức của những nhân tài giàu kinh nghiệm và có tác phong làm việc quốc tế. Vì vậy chúng tôi luôn chú trọng đến việc đầu tư mạnh mẽ và có chiều sâu vào yếu tố con người, đặt những ứng nhân thích hợp vào những vị trí thích hợp trong các doanh nghiệp có hoạt động quốc tế mạnh. Chúng tôi luôn làm việc với các đối tác của mình bằng tất cả sự tôn trọng, công bằng và trung thực. Các liên doanh thành công của chúng tôi với các đối tác đến từ các nước phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada, Nhật Bản … đã nói lên rằng hướng đi của chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn. Qua các liên doanh này, một lớp các nhà quản lý và chuyên viên người Việt giàu năng lực đã được hình thành. Hơn tất cả, đây chính là tài sản vô giá của chúng tôi trong quá trình chuẩn bị cho những dự án quy mô lớn hơn trong thời gian tới. 

U&I, trong mục đích cao nhất của chúng tôi, sẽ là điểm đến của những người Việt đẹp về tính cách và giàu về khả năng, nhằm góp phần khai thác và phát triển các tiềm năng của Việt Nam một cách hiệu quả và thiết thực nhất. Vì mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng nổ lực thu hút các nhân tài người Việt đến với U&I. Cũng vì mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các cơ hội tốt nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. 

Các Khách Hàng Tiêu Biểu