Giới Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ U&I

Công ty Cổ phần Đầu tư U&I (U&I Investment Corporation) là tên gọi của công ty mẹ bao gồm nhiều công ty thành viên và liên doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Bất động sản, Xây dựng, Giao nhận vận tải, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Nông nghiệp, Dịch vụ và Sản xuất hàng xuất khẩu. U&I là từ viết tắt của cụm từ Bạn và Tôi trong tiếng Anh (You and I), được thành lập bởi những doanh nhân người Bình Dương với niềm tin rằng khi cùng làm việc với nhau người Việt Nam cũng có thể làm kinh doanh và làm giỏi được.

  • Giá Trị Cốt Lõi

    U&I là doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận nhưng không đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá. U&I tin rằng lợi nhuận là điều đương nhiên phải đến nếu lợi ích của khách hàng, lợi ích của người lao động được tôn trọng và luật pháp địa phương được tuân thủ.

  • Văn Hoá Doanh Nghiệp U&I

    U&I phấn đấu là một công dân doanh nghiệp tốt đồng thời là nơi mà người lao động cảm thấy như ở nhà của mình. Khả năng chuyên môn, tinh thần đồng đội và sự cống hiến được đánh giá cao hơn học vị, chức tước và thâm niên.

  • Nhân Sự

    U&I tin rằng con người là tài sản lớn nhất của công ty và không ngừng tìm tòi, bồi dưỡng, tạo điều kiện để người lao động của công ty lớn lên cùng sự phát triển của công ty. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp luôn mở rộng với tất cả mọi người. Hầu hết đội ngũ quản lý cao cấp nhất của U&I trưởng thành từ những nhân viên cấp thấp. Quan hệ gia đình, bạn bè không phải là những yếu tố được xem xét trong đánh giá và sử dụng nhân sự.

Hạnh phúc thực sự chỉ đến với những người có trái tim ấm áp yêu thương và quan tâm đến lợi ích của người khác trước chính họ.

Các Công Ty Thành Viên