Term Of Policy

U&I INVESTMENT CORPORATION

THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm nhạc, mã nguồn, trong phạm vi website bạn đang xem đều thuộc sở hữu tài sản của Unigroup. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế.


QUY ĐỊNH VỀ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE

Khi truy cập vào website của chúng tôi, bạn cần đảm bảo việc bạn có đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đủ 16 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của các thành viên trong gia đình hay người giám hộ hợp pháp. Trong suốt quá trình đăng ký, sử dụng website, bạn có toàn quyền quyết định mình sẽ được nhận thư quảng cáo, tin tức mà bạn đã đăng ký hay không. Nếu không muốn tiếp tục nhận Email từ Unigroup, bạn cũng có toàn quyền từ chối bằng cách nhấp vào đường dẫn ở dưới cùng trong thư điện tử được gửi đến bất kỳ. Unigroup không mong muốn bạn sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào nội dung, hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website chúng tôi. Các hình thức phát tán, truyền bá, cổ vũ không được phép hay can thiệp, thay đổi, xóa bỏ nội dung, cấu trúc dữ liệu hệ thống của chúng tôi một cách bất hợp pháp đều sẽ có hình thức xử lý từ Unigroup. Mọi cá nhân hoặc tổ chức nếu vi phạm sẽ chịu truy tố trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.


QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Unigroup luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và cam kết sẽ sử dụng mọi biện pháp tốt nhất nhằm bảo vệ thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Ở một mặt khác, bạn hoàn toàn có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Thông tin của bạn, nếu có, cũng đều sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình giao dịch thông tin tại website Unigroup. Riêng trường hợp được cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Vui lòng xem kỹ hơn quy định tại phần Chính sách Bảo mật Thông tin. Unigroup tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn/ bảo mật thông tin tài khoản thanh toán cá nhân theo quy định của pháp luật cũng như các quy định và các khuyến nghị về giám sát của Ngân hàng Nhà nước.


ĐIỀU KHOẢN VỀ THÔNG TIN, HÌNH ẢNH DỊCH VỤ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin hình ảnh, dịch vụ và nội dung khác chính xác nhất đến người dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp hình ảnh, dịch vụ,… không hiển thị chính xác ở một vài thời điểm và trên một số thiết bị. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Unigroup sẽ liên hệ trực tiếp nhằm hướng dẫn hoặc thông báo đến bạn để khắc phục và xử lý. Vui lòng xem kỹ hơn quy định tại phần Chính sách Bảo mật Thông tin.


QUYỀN PHÁP LÝ

Bạn có toàn quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc ngưng nhận thông tin quảng cáo thông qua Email. Các điều kiện, điều khoản và nội dung tại website được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam và Tòa Án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nếu có phát sinh từ việc sử dụng trái phép nội dung.