Career

REFER TO OUR RECRUITMENT INFORMATION BELOW AND APPLICATION TODAY!

Hoặc nếu bạn quan tâm đến Unigroup nhưng vẫn chưa tìm được vị trí phù hợp, bạn vẫn có thể gửi hồ sơ ứng tuyển của mình. Chúng tôi sẽ lưu trữ hồ sơ của bạn trong hệ thống và liên hệ nếu vị trí đó phù hợp với một trong các hoạt động của chúng tôi trong tương lai.

Recruiment Contact

Phone: 0909 99 11 55

Email: bichntn@unigroup.com.vn